Knooble account

Welkom!

Knooble is een instrument voor efficiënt (samen)werken binnen de bouw en vastgoed. Hierbij is de focus op de communicatie over afspraken en kwaliteit. Relevante bestanden zoals tekeningen, rapportages, inspecties of andere documenten worden via Knooble uitgewisseld. Met deze informatie wordt gestuurd op voortgang en resultaat. Vanuit het initiatief, de bouwfase tot en met het beheer en onderhoud is Knooble een hulpmiddel om (ge)bouwspecifieke informatie te beheren en kwaliteit te borgen.

Hoe?
Relevante informatie plaatst u binnen de projectomgeving op Knooble. Afspraken en controlewerkzaamheden legt u met tekst en foto’s vast. Daar heeft Knooble diverse hulpmiddelen voor. Dit kan in het logboek, met behulp van inspectielijsten of uw eigen documenten. De actiegerichte werkwijze is leidend. Het systeem helpt u hierbij. Zaken die aandacht behoeven of moeten worden uitgevoerd plaatst u eenvoudig op een actiepuntenlijst. Dit is een belangrijk stuk gereedschap in de aansturing van partijen en het managen van taken. Hiermee behoudt u het overzicht en regelt u dat de zaken op tijd en correct worden uitgevoerd.

Voor wie?
Opdrachtgevers bij nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud. Gemeenten, brandweer, vastgoedbeheerders, architecten, adviseurs, aannemers, onderaannemers en leveranciers.

Direct aan de slag
U kunt direct aan de slag. U heeft geen handleiding, cursus of nadere uitleg nodig. Klik hier om Knooble te proberen.